Previous
Next

Εκπαιδευτικός Κόμβος Ερευνητικού Έργου REDACt

Οι σεισμοί αποτελούν σοβαρή απειλή για τις σύγχρονες κοινωνίες ειδικά στην περίπτωση που κατοικούμε σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας. Προκειμένου να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά σε αυτό το γεγονός, πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα μας όσον αφορά την πρόληψη και ετοιμότητα σε έκτακτη ανάγκη, να βελτιώσουμε την ικανότητα απόκρισης των πολιτών και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Το Ερευνητικό Έργο REDACt σκοπεύει να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό που δημοσιεύεται από αρμόδιες αρχές σε εθνικό  και περιφερειακό επίπεδο και – με βάση τη διεξαγόμενη έρευνα και ευρέως αποδεκτές επιστημονικές αρχές – να συμβάλει εποικοδομητικά στη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας έναντι του σεισμικού κινδύνου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμικής δόνησης,  τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την απόκριση του κοινού περιλαμβάνουν: πανικό,  κυκλοφοριακή συμφόρηση, άγνοια των ασφαλών θέσεων συγκέντρωσης και των βέλτιστων διαδρομών προς αυτές και του χρόνου που οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν σε αυτές με ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η πρωταρχική ανησυχία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού, σχετίζεται με τις άγνωστες συνθήκες ασφαλείας καθώς και με την θέση στην οποία βρίσκονται τα άτομα που τους ενδιαφέρουν.  Το γεγονός αυτό μπορεί επίσης να είναι ένας λόγος πανικού με αποτέλεσμα να είναι πρόθυμοι να αγνοήσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους και να εκτεθούν σε διακινδύνευση.

Προκειμένου να βελτιωθεί η  ετοιμότητα και η ικανότητα αποτελεσματικής αντίδρασης του πληθυσμού, το REDACt εστιάζει σε προληπτικό επίπεδο στη βελτίωση της Εκπαίδευσης και των Ικανοτήτων των πολιτών για τον μετριασμό των συνεπειών των σεισμών παρέχοντας συνοπτικά κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία με στόχο το ευρύτερο κοινό κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης σεισμού, να αποκτήσει επίγνωση της κατάστασης σχετικά με τις κύριες ανησυχίες του και τις πιο σημαντικές ανάγκες, όπως ορίσθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Δεδομένου ότι η φωνητική επικοινωνία κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να διακοπεί λόγω υπερφόρτωσης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, παρέχονται, υπό τη μορφή σύντομων σεμιναρίων, δωρεάν εργαλεία και υπηρεσίες λογισμικού μέσω δεδομένων -κατ’ απαίτηση- σχετικά με την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και εντοπισμού θέσης των ενδιαφερόμενων σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνονται χάρτες ασφαλών τοποθεσιών καταφυγής με δυνατότητα πλοήγησης βάσει δεδομένων που παρέχονται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές για ολόκληρη την περιοχή υλοποίησης του Έργου, προκειμένου ο Κόμβος Εκπαίδευσης του REDACt να γίνει ένας ενιαίος ιστότοπος για την αναζήτηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών για αποτελεσματική υποστήριξη.

Η  Ερευνητική Ομάδα του έργου REDACt σας προσκαλεί να περιηγηθείτε στον Εκπαιδευτικό Κόμβο και να γίνετε μέρος της κοινής προσπάθειας, για βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινότητας και της συνολικής ασφάλειας έναντι των σεισμών.

Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν ερωτήσεις, σχόλια ή/και προτάσεις σας στο redact.euproject@gmail.com

Εθνικοί Φορείς Προστασίας από Σεισμούς

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)

Εθνικό Ινστιτούτο Φυσικής της Γης (ΝΙΕΡ)

Τμήμα καταστάσεων Εκτάκτων Αναγκών Ρουμανίας

Κατανόηση των κινδύνων

ΔιακινδύνευσηΠρόληψη
(ενέργειες πριν τον σεισμό)
Απόκριση
(ενέργειες κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τον σεισμό)
Τραυματισμός από αντικείμενα που πέφτουν.
Στερέωση υψηλών επίπλων και μεταφορά βαρέων αντικειμένων σε χαμηλότερα σημεία.
Προστασία κάτω από ένα τραπέζι. Προστασία του κεφαλιού και του αυχένα.
Βλάβες στα δίκτυα υποδομών της οικίας. Μπορεί να προκληθούν διαρροές, βραχυκυκλώματα κλπ.
Διασφαλίστε ότι όλα είναι σε καλή κατάσταση και ότι γνωρίζετε τη θέση των διακοπτών παροχής των δικτύων.
Ελέγξτε για προβλήματα των δικτύων μέσα στο σπίτι. Πριν φύγετε, κλείστε όλους τους διακόπτες παροχών (ρεύμα, αέριο, νερό). Αναφέρετε τυχόν προβλήματα αρμοδίως.
Τραυματισμός κατά την έξοδο από το κτήριο. Αποκλεισμός σε ανελκυστήρα.
Εξασκηθείτε στην έξοδο από το κτήριο υπό δύσκολες συνθήκες. Καταγράψτε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ελέγξτε για εναλλακτική έξοδο για την περίπτωση που η συνηθισμένη είναι αποκλεισμένη.Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν οι δονήσεις. Χρησιμοποιήστε τις σκάλες για την έξοδο. Κατεβείτε προσεκτικά από τις ΣΚΑΛΕΣ και βγείτε από το κτήριο.
Έλλειψη εργαλείων και υποστήριξης. Ελλιπής επίγνωση κατάστασης.
Προετοιμάστε έναν σάκο με είδη πρώτης ανάγκης, φακό, ραδιόφωνο, μπαταρίες. Φροντίστε να έχετε πρόχειρο τον φορτιστή του κινητού και το κινητό…ίσως και κάποιο power bank αλλά και σημαντικά έγγραφα.
Σε ασφαλή απόσταση από το κτήριο, χρησιμοποιήστε το κινητό για να ενεργοποιήσετε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που έχετε καταστρώσει με τους οικείους σας (γραπτό μήνυμα, τη θέση σας σε πραγματικό χρόνο).
Πτώση αντικειμένων, ηλεκτρικά καλώδια, διαρροές, πυρκαγιά κλπ.
Σχεδιάστε την ασφαλέστερη διαδρομή προς τον ασφαλή χώρο που έχετε επιλέξει. Σκεφτείτε εναλλακτικές διαδρομές καλύπτοντας κάθε περίπτωση που υπάρχει.
Απομακρυνθείτε από προσόψεις κτηρίων και παλιά κτήρια και προχωρήστε προς τον επιλεγμένο ασφαλή χώρο. Κοινοποιήστε τη θέση σας στους οικείου σας και παρακολουθήστε τη δική τους καθώς μετακινούνται.
Previous
Next

Στοιχειώδεις ενέργειες Πρόληψης, Ετοιμότητας και Απόκρισης των πολιτών

Κοινοποίηση γεωγραφικής θέσης με Google Maps

Κοινοποίηση γεωγραφικής θέσης με Whatsapp

Μάθετε περισσότερα για το σεισμό

Ασφαλείς τοποθεσίες

K. Papatheodorou & E. Kirtas, International Hellenic University (Greece)

P. Gakos & K. Ntouros, International Hellenic University (Greece)

N. Theodoulidis, Institute of Engineering Seismology & Earthquake Engineering, EPPO (Greece)
N. Klimis, Democritus University of Thrace (Greece)
C. Zulfikar, Gebze Technical University (Türkiye)
D. Vintila, Ovidius University (Romania)
D. Toma-Danila, Ovidius University (Romania)
V. Cardanet, Insitute of Geology and Seismology (Moldova)

Safe area Map data contribution and support:
K. Chouvardas, Regional Administration of Anatoliki Makedonia & Thraki (Greece)

Questions, Comments: redact.euproject@gmail.com