Διαδικτυακή πλατφόρμα εκτίμησης γεωτεχνικών κινδύνων από σεισμό

Επίδειξη τεχνολογίας – ανάπτυξη Πρωτότυπης Διαδικτυακής πλατφόρμας εκτίμησης γεωτεχνικών κινδύνων από σεισμό με τη χρησιμοποίηση Open Source software και δωρεάν διαθέσιμων APIs – αναπτύχθηκε ως προϊόν επίδειξης τεχνολογίας στα πλαίσια του έργου REDACt.

Η παρούσα εφαρμογή πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος που φιλοδοξεί να υποστηρίξει επαγγελματίες και ερευνητές σε αντικείμενα που άπτονται των Φυσικών Καταστροφών αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνολογίες Γεωπληροφορικής. Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται ανοικτές συναρτήσεις εργαλείων Γεωπληροφορικής οι οποίες καλούνται μέσα από προσαρμοσμένη διαδικτυακή διεπαφή και επιτυγχάνουν υπολογισμό εξειδικευμένων αλγορίθμων που αφορούν σε Φυσικές Καταστροφές και συγκεκριμένα σε κατολισθήσεις και ρευστοποιήσεις εδαφών, ενεργοποιημένες από σεισμούς.

Κατ’ αυτό τον τρόπο ο τελικός χρήστης (πελάτης) δεν απαιτείται να διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά ούτε να έχει εγκατεστημένους στην πλατφόρμα του μηχανισμούς (βιβλιοθήκες ή διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών) για την εκτέλεση διεργασιών παρά μόνο έναν ενημερωμένο φυλλομετρητή ιστού.

Σε επίπεδο ανάπτυξης λογισμικού η εφαρμογή αξιοποιεί εργαλεία μοντελοποίησης και βιβλιοθήκες συναρτήσεων από τα δύο πλέον δημοφιλή λογισμικά Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Συγκεκριμένα αξιοποιεί μοντέλα εκτίμησης γεωτεχνικών κινδύνων φυσικών καταστροφών που έχουν υλοποιηθεί στο λογισμικό ανοικτού κώδικα QGIS, καθώς και βιβλιοθήκες συναρτήσεων του λογισμικού SAGA GIS που έχουν αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Python και σε Django Framework. Όλα τα παραπάνω έχουν εγκατασταθεί στην πλευρά του εξυπηρετητή και έχει αναπτυχθεί κώδικας σε Python που τα διασυνδέει προκειμένου να εξυπηρετήσει διάφορες ροές εργασιών που οδηγούν στην επίλυση προβλημάτων Φυσικών Καταστροφών.

Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι ανοιχτού κώδικα και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες όπως το πρωτόκολλο GeoJson για την οπτικοποίηση των δεδομένων σε διαδικτυακούς χάρτες. Πλεονέκτημα επίσης της εφαρμογής είναι οι ασύγχρονες διαδικασίες όπου έχουν ως αποτέλεσμα την αυτόματη ενημέρωση των χρηστών με email όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε αναγνωρισμένους αλγορίθμους από εμπλεκόμενους που είτε δεν διαθέτουν λογισμικά Γεωπληροφορικής είτε δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους ή και τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων Φυσικών Καταστροφών. Επιπλέον προκύπτουν σημαντικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση μιας διαδικτυακής εφαρμογής όπως η ευκολία πρόσβασης και η μετάδοση και διάχυση ανοικτών εργαλείων Γεωπληροφορικής στην ερευνητική και επαγγελματική κοινότητα.