Jeoinformatik tabanlı bir uygulama, depreme tetiklenen jeoteknik tehlike değerlendirmesi için.

Bu, Redact Projesi tarafından bir teknoloji demosu olarak geliştirilen, Açık Kaynak Yazılım ve serbestçe kullanılabilir API’lar kullanılarak Depreme Tetiklenen Jeoteknik Tehlike Değerlendirmesi için bir prototip Web tabanlı Platform’dur.

Bu uygulama, Doğal Afetler alanındaki profesyonelleri ve araştırmacıları desteklemeyi amaçlayan bir web tabanlı bir sistem geliştirmeye adanmıştır. Bu amaca ulaşmak için modern Jeoinformatik araçlarını ve teknolojilerini kullanmaktadır. Özellikle, toprak kaymaları ve depremler gibi Doğal Afetlerle ilgili özel algoritmaların çalıştırılmasına olanak tanımak için özel bir web arayüzü aracılığıyla açık kaynak Jeoinformatik araçlarını kullanmaktadır.

Bu yaklaşımın güzelliği, son kullanıcıların (müşterilerin) özel yazılıma veya programlama kütüphanelerine sahip olmalarına gerek olmamasıdır. Sadece güncel bir web tarayıcısına ihtiyaç duyarlar.

Yazılım geliştirme tarafında, uygulama modelleme araçları ve işlev kütüphanelerini, açık kaynak QGIS ve SAGA GIS yazılımları gibi iki popüler Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) yazılımından kullanmaktadır. Tüm bu bileşenler sunucu tarafına kurulmuş olup, Python kodu bu bileşenleri sorunsuz bir şekilde birleştirir ve Doğal Afetlerle ilgili sorunları ele almayı amaçlayan çeşitli iş akışlarını hızlandırır.

Uygulama tarafından kullanılan tüm araçlar açık kaynaklıdır ve GeoJson protokolü gibi en son teknolojileri kullanarak verileri web haritalarında görsel olarak temsil etmektedir. Uygulamanın ek bir avantajı, e-posta yoluyla kullanıcıları otomatik olarak güncelleyebilme yeteneğidir.

Bu platform, ihtiyaç duyduğu Geoinformatik yazılıma, gerekli kaynaklara veya Doğal Afetler için özel sorun çözme algoritmaları geliştirmek için gereken uzmanlığa sahip olmayan kullanıcılar için iyi bilinen algoritmalara açık erişim sunar. Ayrıca, uygulamanın birkaç avantajı bulunmaktadır, bunlar arasında erişimin kolaylığı ve Geoinformatik araçlarının araştırma ve profesyonel topluluğuna dağıtımı yer almaktadır.