Hızlı Deprem Hasarı Değerlendirme Konsorsiyumu
web sitesine hoşgeldiniz |REDACt

Projenin Genel Hedefi

Projenin küresel amacı sınırlar arası ortak çevresel izleme verilerini arttırarak, afet riskinin azaltılması ve yönetilmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri uygulamalarını (Hızlı Deprem Hasar/Kayıp Değerlendirme Sistemi; Akıllı Telefon Uygulamaları; Eğitim programları) kullanıp işbirliğini güçlendirmek ve mevcut Deprem Acil Müdahale Hazırlık ve Planlamalarını daha üst seviyelere taşımaktır.
 

PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ

Karadeniz Havzasındaki Depremle İlişkili Olguların Ortak İzlenmesi

Depremden kaynaklı ortaya çıkması muhtemel hasarlara yönelik izleme, önleme gibi prosedürlere ilişkin veri, bilgi ve yetkinliklerin paylaşılmasına imkan sağlayacak ortak politika ve stratejiler geliştirmek

Karadeniz Havzası ve Sınır Ötesi Alanlarda İnsanların ve Yapıların Güvenliğini Artırmak için Hızlı Deprem Hasar Değerlendirmesi

Deprem Erken Uyarı, Hasar Tahmini, Değerlendirmesi, Acil Müdahale ve Planlama sistemleri için veri ve bilgi paylaşımının arttırılması, geliştirilecek akıllı mobil uygulamalar ile kamu güvenliğinin arttırılması,

Eğitim ve Kamu Farkındalığı

Kamu bilincini ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini arttırmak için REDACt Eğitim Modülü aracılığı ile Eğitimlerin sağlanması.

PROJE ORTAKLARI :

International Hellenic University

Proje yürütücüsü #1| Yunanistan

Institute of Engineering Seismology & Earthquake Engineering
(ITSAK) – Research Unit of Earthquake Planning & Protection
Organization (EPPO)

Project Ortak #2 | Yunanistan

Democritus University of Thrace

Project Ortak #3 | Yunanistan

Gebze Technical University

Project Ortak #4 | Türkiye

Ovidius University of Constanta

Project Ortak #5 | Romanya

Institute of Geology and Seismology

Project Ortak #6 | Moldova

Proje, Karadeniz Havzası ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 tarafından ortak finanse edilmektedir.

İletişim