.
Previous
Next

PROJENİN GENEL HEDEFİ

Projenin küresel amacı sınırlar arası ortak çevresel izleme verilerini arttırarak, afet riskinin azaltılması ve yönetilmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri uygulamalarını (Hızlı Deprem Hasar/Kayıp Değerlendirme Sistemi; Akıllı Telefon Uygulamaları; Eğitim programları) kullanıp işbirliğini güçlendirmek ve mevcut Deprem Acil Müdahale Hazırlık ve Planlamalarını daha üst seviyelere taşımaktır.

 

PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ

Karadeniz Havzasındaki Depremle İlişkili Olguların Ortak İzlenmesi

Depremden kaynaklı ortaya çıkması muhtemel hasarlara yönelik izleme, önleme gibi prosedürlere ilişkin veri, bilgi ve yetkinliklerin paylaşılmasına imkan sağlayacak ortak politika ve stratejiler geliştirmek.

 

 

Karadeniz Havzası ve Sınır Ötesi Alanlarda İnsanların ve Yapıların Güvenliğini Artırmak için Hızlı Deprem Hasar Değerlendirmesi

Deprem Erken Uyarı, Hasar Tahmini, Değerlendirmesi, Acil Müdahale ve Planlama sistemleri için veri ve bilgi paylaşımının arttırılması, geliştirilecek akıllı mobil uygulamalar ile kamu güvenliğinin arttırılması,

Eğitim ve Kamu Farkındalığı

Kamu bilincini ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini arttırmak için REDACt Eğitim Modülü aracılığı ile Eğitimlerin sağlanması.

PROJE BÜTÇESİ

TOPLAM BÜTÇE

974.860,00 €

100%

AB (ENI) Eş Finansmanı

896.871,20 €

92%

Kamu Katkısı

77.988,80€

8%

Proje, Karadeniz Havzası ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 tarafından ortak finanse edilmektedir.

PROJE SÜRESİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ  : 1 TEMMUZ 2020   | BİTİŞ TARİHİ : 31 ARALIK 2022

Proje Süreci
100%
30 Ay

BEKLENEN NİHAİ ÇIKTILAR

BEKLENEN ÇIKTILAR

  • Sınır ötesi bilgi alışverişine dayalı uyumlu bir REDA (Hızlı Deprem Hasar Değerlendirme) çerçevesi 
  • Deprem Hasarı ile ilgili veri ve bilgileri paylaşmak için kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri araçları 
    • Hızlı Deprem Hasar Değerlendirme Sistemi (REDAS)   Deprem tehlike haritaları, farklı hasar seviyelerini dikkate alan Bina Hasar tahmin haritaları, farklı şiddet seviyelerini dikkate alan kayıp haritaları, farklı boru tipi hatlarını dikkate alan altyapı hasar tahmin haritaları.
    • REDACt Akıllı telefon uygulaması Afet esnasında kullanıcılar ile etkili ve hızlı bir iletişim kurulmasını sağlayacak bir araç. Kitle kaynağını destekleyerek, aynı zamanda gerçek zamanlı iletişim (mesajlaşma uygulaması) yeteneği sağlayacaktır. Ayrıca, acil durum bilgi güncellemeleri ve paylaşımı mümkün olacaktır. 
  • REDAS Servisi  [REDAS.S]
    • Bilgi ve İletişim Teknolojileri araçlarının entegrasyonu
  • REDACT Eğitim MODÜLÜ Kamuoyu farkındalığını artırmak, Yetkililerle daha iyi koordinasyon sağlamak, Acil Müdahale Verimliliğini ve kamu güvenliğini iyileştirmek için Acil Durumlarda müdahale kapasitesini geliştirmesine yardımcı olmak için Deprem Risk Eğitimi