.
Previous
Next

SCOPUL GENERAL AL PROIECTULUI

Scopul global este de a îmbunătăți monitorizarea, disponibilitatea și cooperarea transfrontalieră a datelor și informațiilor de mediu comune, în ceea ce privește prevenirea, gestionarea și atenuarea riscului seismic, prin dezvoltarea unui cadru de armonizare și cooperare, precum și a unui nou serviciu, creat pe soluții inovatoare bazate pe TIC (un Sistem Rapid de Evaluare a Dezastrelor în caz de Cutremur; o aplicație pentru Smartphone; un Hub educațional), mergând dincolo de practica existentă în domeniul Pregătirii și Răspunsului pentru Situații de Urgență în caz de Cutremur

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Monitorizarea comună a fenomenelor legate de cutremur în regiunea BSB

Dezvoltarea de politici si strategii comune, care să conducă la schimbul de date, informații și competențe privind întreaga procedură de monitorizare a fenomenelor legate de cutremur de la sursa seismică la pagubele rezultate

Evaluarea rapidă a daunelor provocate de cutremure pentru îmbunătățirea siguranței persoanelor și a activelor în zonele transfrontaliere ale BSB

Promovarea schimbul de date și informații legate de Avertizare Timpurie a Cutremurelor, Evaluarea Daunelor și Planificarea Răspunsului, prin dezvoltarea unui Sistem Rapid de Evaluare a Daunelor provocate de Cutremur (REDAS), cuplat cu o aplicație pentru smartphone, pentru a crește siguranța publică prin furnizarea de date în timp real legate de evenimente și nivelul daunelor provocate de cutremur.

Educație și Conștientizare Publică

Furnizarea de educație prin Centrul de educație REDACt pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare publică și capacitatea de răspuns la situații de urgență.

BUGETUL PROIECTULUI

Buget Total

974.860,00 €

100%

Cofinanțarea UE (ENI)

896.871,20 €

92%

Contribuția Publică

77.988,80€

8%

Proiectul este cofinanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră ENI în bazinul Mării Negre 2014-2020

DURATA PROIECTULUI

DATA DE ÎNCEPERE: 1 IULIE 2020   |   DATA DE ÎNCHEIERE: 31 DECEMBRIE 2022

Progresul Proiectului
100%
30 luni

REZULTATE AȘTEPTATE

REZULTATE PRECONIZATE

  • Un cadru REDA armonizat, bazat pe schimbul transfrontalier de informații
  • Instrumente TIC utilizate pentru distribuirea de date și informații privind pagubele produse de cutremur
    • Sistem Rapid de Evaluare a Daunelor provocate de Cutremur (REDAS) Hărți de hazard în caz de cutremur armonizate, hărți de estimare a daunelor în clădiri, luând în considerare diferite niveluri de daune, hărți de estimare a accidentelor luând în considerare diferite niveluri de severitate, hărți de estimare a daunelor legate cu liniile de susținere a vieții, luând în considerare diferite tipuri de conducte.
    • REDACt aplicația pentru Smartphone   Un instrument de comunicare eficient și rapid, care va difuza conținut relevant pentru orice public. Va sprijini crowdsourcing-ul și va oferi, de asemenea, capacitatea de comunicare (schimb de mesaje) în timp real. De asemenea, va oferi posibilitatea de a partaja actualizări privind informațiile de urgență cu prietenii, rudele etc.
  • Serviciul REDAS [REDAS.S]
    • Integrarea instrumentelor TIC ca   un singur serviciu
  • Centru Educațional REDACt  Educația privind riscul de cutremur pentru a sensibiliza publicul și a ajuta populația să-și îmbunătățească capacitatea de a răspunde în situații de urgență pentru a se coordona mai bine cu autoritățile și, astfel, pentru a îmbunătăți eficiența răspunsului la situații de urgență și siguranța publică