Bine ați venit pe site-ul web al Consorțiului pentru evaluarea rapidă a daunelor provocate de cutremure | REDACt

SCOPUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul global este de a îmbunătăți monitorizarea transfrontalieră a datelor și informațiilor de mediu, disponibilitatea și cooperarea în ceea ce privește prevenirea dezastrelor în caz de cutremur, gestionarea și atenuarea riscului seismic, prin dezvoltarea unui cadru de armonizare și cooperare, precum și a unui nou serviciu, creat pe soluții inovatoare bazate pe TIC (un Sistem Rapid de Evaluare a Dezastrelor în caz de Cutremur; o aplicație pentru Smartphone; un Hub educațional), mergând dincolo de practica existentă în domeniul Pregătirii și Răspunsului pentru Situații de Urgență în caz de Cutremur

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Monitorizarea comună a fenomenelor legate de cutremur în regiunea BSB

Dezvoltarea de politici si strategii comune, care să conducă la schimbul de date, informații și competențe privind întreaga procedură de monitorizare a fenomenelor legate de cutremur de la sursa seismică la pagubele rezultate.

Evaluarea rapidă a daunelor provocate de cutremure pentru îmbunătățirea siguranței persoanelor și a activelor în zonele transfrontaliere ale BSB

Promovarea schimbul de date și informații legate de Avertizare Timpurie a Cutremurelor, Evaluarea Daunelor și Planificarea Răspunsului, prin dezvoltarea unui Sistem Rapid de Evaluare a Daunelor provocate de Cutremur (REDAS), cuplat cu o aplicație pentru smartphone, pentru a crește siguranța publică prin furnizarea de date în timp real legate de evenimente și nivelul daunelor provocate de cutremur.

Educație și Conștientizare Publică

Furnizarea de educație prin Centrul de educație REDACt pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare publică și capacitatea de răspuns la situații de urgență.

PROIECTUL ESTE IMPLEMENTAT DE :

International Hellenic University

Beneficiar principal #1| Grecia

Institute of Engineering Seismology & Earthquake Engineering
(ITSAK) – Research Unit of Earthquake Planning & Protection
Organization (EPPO)

Project Partener #2 | Grecia

Democritus University of Thrace

Project Partener #3 | Grecia

Gebze Technical University

Project Partener #4 | Turcia

Ovidius University of Constanta

Project Partner #5 | România

Institute of Geology and Seismology

Project Partner #6 | Moldova

Proiectul este cofinanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră ENI în bazinul Mării Negre 2014-2020

Contactati-ne